På vej mod 18 i hcp..

Søllerød Golfklubs Proshop - Bjarnes vej mod 18 i HCP

Læs kapitel 2 her.

BH Mini Titel

Som så mange andre medlemmer er jeg kommet relativt sent i gang med at spille golf. Jeg startede med at spille for ca. 20 år siden i forbindelse med tilflytning til Gassehaven. Ny sport, – spændende, men også tidskrævende og det kan i startårene konstateres, at mine sportslige ambitioner ikke hænger sammen med den faktiske træningsindsats og spilleomfanget.

De mellemliggende år

Et fortsat ønske om at øge tidsforbruget på sporten og dermed også få undervisning og gå på træningsbanen, lider en krank skæbne ved en fortsat højere prioritering af de erhvervsmæssige aktiviteter. Det resulterer i relativt få runder, – ubrugte klippekort og frem for alt et ønske om, på et tidspunkt at ændre prioritet, så golfen får den plads, som jeg egentlig synes, den skal have hos mig.

Nuværende situation

Jeg må blot konstatere, at med hensyn til golf, så forholder det sig som med så mange andre ting: Vil man forbedre sig, så må man gøre en indsats og det har jeg nu besluttet mig for. Mit handicap har gennem årene bevæget sig omkring de 20 og lige nu er det 23,7. Som det kan udledes heraf, så er mit spil først og fremmest ustabilt og mit sving er ikke godt/pænt. Som det er alle golfspillere bekendt, så oplever man supergode slag, men der er desværre alt for få. Der er efter min opfattelse klare forbedrings-muligheder indenfor alle spillets facetter.
Jeg er lige fyldt 60 år og har en idé om, at mit spil (og dermed mit handicap) kan forbedres væsentligt med en vedvarende indsat fra min side og en professionel indsats fra Christian Post. Mit mål er at opnå langt større stabilitet i mit spil, – reduktion af antallet af ”fejlslag” samt forbedring af mit handicap til 18.

Samarbejde med Christian Post

Christian har fundet det interessant at arbejde sammen med mig i et forløb med at ændre mig som golfspiller, – også i forhold til at dokumentere effekten af at arbejde sammen med en ”ældre” spiller i et længere træningsforløb. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Christian.

Bjarne Henrichsen

CP Mini Titel

Efter en runde med Bjarne Henrichsen kommer jeg her med en

Status

Bjarne er meget rutineret spiller, som ikke gør spillet sværere end det er, og har grundliggende en fin routine omkring sine slag.
Fysisk: Bjarne skal træne balanceøvelser, som vil gavne hans golf betydeligt. Bjarne er 194 cm og det er altid sværere med balancen for høje spillere, – og dermed også i Bjarnes tilfælde, hvor det påvirker hans drives. Udover dette, skal Bjarne være bedre til at gå fra ”Analyse” til ”Udførelse”, dvs. når han kommer ind i spilleboxen skal han slippe tankerne og eksekvere.

Fokuspunkter

Hvis Bjarne skal komme ned i hcp 18 skal følgende forbedres: Drives skal være mere sikre, de har tendens til en slice mod højre, som gør, at han mangler længde. Putningen skal være mere stabil ved en lille teknisk ændring, ligesom der skal ske en bedre analyse af putte-situationen. Transportslagene skal være mere sikre ved hjælp af en ny hybridkølle til bag’en. Indspillene til green skal forbedres, – især med hensyn til længdekontrollen, her kan par-3-banen være god hjælp.

Udstyr

I Bjarnes nuværende golfsæt er der nogle mangler. Der er intet jern imellem sandjern og pitching wedge, og med en forskel på 25-30 meter på de 2 jern, bliver indspillene svære. Bjarne mangler yderligere en 4-hybrid, som vil gøre hans transportslag markant nemmere, især hvis bolden ligger i semirough eller på et skævt lie. Endelig skal Bjarne have et afstandsur som kan medføre, at han bliver mere præcis med løsningerne af slagene ind til green.

Det vil sige

• Driving skal forbedres via 2 ting: opstilling og balance igennem svinget
• Putting: boldplacering og routiner omkring analyse
• Indspil: bedre længdekontrol med ikke-fulde slag, – finde et system med svinglængde og forskellige jern.

Træningsprogram

Modul 1: Driving range: Teknisk træning med driver – brug af Trackmann for at checke tal, såsom angrebsvinkel.
Modul 1 A: Træne i at gå fra analyse til udførelse, ”træne som man spiller”.

Modul 2: Putning: Teknisk træning/Skill træning
Modul 2 A: Konkurrencetræning med nye routiner omkring analyse

Modul 3: Træne indspilssystem: 1/2 slag og 3/4 slag på indspilsgreen.
Modul 3 A: Indspilstræning: Par 3 bane – checke længder

Vi laver en opfølgning på ”Bjarnes vej til hpc 18” hver 14. dag og her kan man følge med på hans træning og hans runder.

Med venlig hilsen

Søllerød Golf Academy
ved Christian Post

Læs kapitel 2 her.